🎥فیلم/حضرت امام (ره): آنهایی که می‌گویند چرا سازش نمی‌کنید جاهل هستند یا مزدور

0

اماما؛ اگر آنهایی که می‌گویند چرا سازش نمی‌کنید جاهل هستند یا مزدور؛ پس آنهایی که با دشمن توافق می کنند و با وجود انتقادها و هشدارها، بخاطر رضای خدا، به ضرر ملت متن توافق نامه می نویسند و خسارات وار

دانلود فیلم:

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید