سعید جلیلی: چرا امروز گفته می‌شود حتی برای پرداخت حقوق کارمندان دولت مشکل وجود دارد؟/ در آمد حاصل از اجرای برجام کجا رفته است؟

0

سعید جلیلی: چرا امروز گفته می‌شود حتی برای پرداخت حقوق کارمندان دولت مشکل وجود دارد؟/ در آمد حاصل از اجرای برجام کجا رفته است؟

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید