مشکل قوه قضائیه چیست؟

0

قوه قضائیه را علی رغم پیشرفت هایی که به زعم حقیر در دوره اخیر کرده باید گرفتار مشکلات عدیده ای دانست. مشکلاتی که عملا هر اقدام روبه جلویی را به حاشیه برده و حس عقب گرد را در افکار عمومی نهادینه می کند. مشکلاتی که بعضا ریشه در فهم غلط از مبانی راهبردی نهضت و یا الگوهای ناکارآمد مدیریتی دارد. مشکلاتی که راه حل دارد:

۱٫ تلقی رایج در بخش هایی از قوه قضائیه از مردم، جایگاه آن ها، نسبت یک مسول و به خصوص مسول قضایی با ایشان با تصریحات پرتکرار در کلمات امام و رهبری فاصله دارد. نشانه آن نیز فاصله گذاری از عموم مردم، به صورت مستمر به میان آنان نرفتن، پاسخگو ندیدن خود به افکار عمومی، برخورد تحکمی، بالا به پایین و باید و نبایدی با آنهاست.
هرکس که یک یا چندبار گذرش به دادسرا یا… افتاده باشد این حقیقت تلخ را گزارش خواهد داد که کرامت انسانی خدشه دار می شود.
نوع سلوک سیاسی مسئولین عالی قضایی و حتی بعضا زندگی شخصی آنها این توصیف را تایید خواهد کرد.
نوکرِ مردم دانستنِ خود، ولی نعمت خواندنِ آنها و از عمق وجود عاشق شان بودن کجا و …
این فرهنگ چنان غالب شده که حتی آنها که سالها در قوه قضائیه بوده و شخصا این طور نیستند نمی توانند خودِ حقیقی شان را بروز داده و با خروج از قوه احساس می کنند از غل و زنجیری سخت آزاد شده اند.
یکی دیگر از نشانه های روشن بر تلقی نادرست مسولین قضایی از جایگاه مردم در حکومت اسلامی، نحوه ورود ضعیف به حوزه حقوق و منافع عموم مردم است که انتقاد رهبر انقلاب را هم در پی داشت. حتی پس از مطالبه صریح رهبری نیز ما یک عزم فراگیر در این زمینه نمی بینیم.
۲٫ در قوه قضائیه شفافیت به عنوان یک عنصر کلیدی برای جلوگیری از رخنه فساد در سیستم قوه و فهم ناکارآمدی ها جدی گرفته نشده. گویی این باور که «اگر قاضی و دیگر عناصر اثرگذار قوه خود را در اتاقی شیشه ای ببینند کمتر خطا خواهند نمود.» طرفداری ندارد.
شفافیت برای مردم پیش کش! امروز اتفاقات قوه حتی برای رییس قوه هم آشکار نیست
استناد به استدلال های بعضی سست و اسما دینی و یا توجیه کم کاری ها به بهانه نبود بودجه نمی تواند ما را از این حقیقت دور کند که اساسا عزم و اراده ای اساسی برای شفافیت وجود نداشته و شفافیت را بیش از آن که کمک به رفع فساد و ناکارآمدی از جای جای قوه ببینند مخل امنیت ملی یافته اند.
۳٫در افکارِ عمومی قوه قضائیه یک دستگاه دارای صلابت در مبارزه بافساد سیاسی، اقتصادی و… نیست. فارغ از ضعف فهم رسانه ای و عدم شناخت قواعد سیاسی در سطح کلان قوه، علل دیگری را نیز می توان در چرایی این برداشت عمومی برشمرد. گاه این گونه احساس می شود که قوه گرفتار یک مصلحت بینی کاذب شده و گاه احساس می شود که نظرگاه سیاسی مسولین قوه بر نحوه برخورد با فساد در جریان های مختلف سیاسی سایه انداخته است. این احساس زمانی تقویت می شود که مسولین قوه به شکل بدوی خود را به میان کش و قوس های سیاسی می اندازند و شان خود را در یک عنصر سیاست باز پایین می آورند. سوگمندانه باید اذعان کرد که این احساس ها حتما وجهی از حقیقت را دارند.
۴٫ در قوه نحوه مواجهه با مقوله نقد، اعتراض و حدود آزادی بیان گرفتار نوسان است. گاه فضای سیاسی کشور به تبع یک مصلحتی باز شده و قوه قضائیه هم انگار مسئولیتی را متوجه خود نمی بیند که با تهمت ها و توهین ها برخورد کند. گاهی نیز چنان بر سر دانشجو و یا کارگر و یا فعال رسانه ای معترض کوفته می شود که گویی حق بیان هیچ اعتراضی نیست.
در جامعه که ولی فقیه مکرر در مکرر از جواز نقد و اعتراض به حتی رهبر سخن می گوید چرا باید اعتراض تند به یک شخص حکومتی محل شکایت مدعی العموم شود؟ چرا بخشی مردم حس می کنند قوه نسبت به نام برخی مسولین حساس تر است؟
۵٫ نبود نگاه سیستمی قوه قضائیه را به سمت یک ناکارآمدی حاد سوق می دهد. تجربه نشان داده یک تیم مدیریتی کاربلد، جوان، خلاق و انقلابی در کنار رییس قوه قضائیه می توانست خیلی سریع اشکالات ریشه ای فرآیندهای کهنه قوه را شناخته، راه حل های راهبردی را روی میز مدیران قوه گذاشته و با رویکرد جهادی و البته علمی یک انقلاب اداری در قوه را رقم بزند. افسوس که گویی این ضرورت حس نمی شود و این اعتماد وجود ندارد.
پ.ن: حضور حجه الاسلام اژه ای و سوال های صریح و بی پرده دانشجویان نشان داد که راه برای شکل دهی یک جریان مطالبه واقعی، غیر سیاست زده و حقیقتا دلسوز نسبت به عموم مردم هست. بسیج دانشجویی باید این مسیر را ادامه دهد. با صلابت در همین راه باید رفت. این گونه تفاوت میان عدالت بازی و عدالت خواهی هم مشخص تر می شود. صد البته که در ادامه نیز مثل دیروز همه حتی آنها که منتقد سیاست بازی هایشان هستیم هم باید فرصت بیان داشته باشند. آنگاه قضاوت سخت نخواهد بود.
محمد مهدی دادمان| مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه شریف

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید