ما و اهداف اولیه انقلاب

0

کمال‌الدین پیرموذن*

دوست و نیک سیرت بودن ایرانیان و منادی صلح و آرامش در جهان بودن جمهوری اسلامی ایران، چنان در دل‌های جهانیان ریشه دوانیده که دونالد ترامپ آمریکایی و احدی دیگر نمی‌توانند از دل‌های مردم جهان بزدایند. همه قدرت انقلاب اسلامی در حمایت از مردم از آن نهفته است و هر اقدامی که به شکاف میان نظام و مردم بینجامد، ضربه‌ای به انقلاب اسلامی است. ملت رشید ایران اسلامی همچنان در دفاع از انقلاب و اهداف و آرمان‌ها نظام بر آمده از آن ثابت قدم است و استقلال و عزتی را که با ایثار و فداکاری و ریخته شدن خون پاک فرزندان رشید خود به‌دست آورده است، به هیچ قیمتی از دست نخواهند داد. هموطنان حق طلب ایران بر اصول و اهداف اولیه مستحکم انقلاب اسلامی یعنی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی پای می‌فشرد و با تمام توان از اصلاحات اعتدالی پاسداری می‌کنند. مردم فهیم کشور مجدد امسال نیز با انتخاب مسیر اصلاحات اعتدالی و گام برداشتن در راه تحقق اهداف اولیه انقلاب به جهانیان نشان داده است که از توانایی و درک لازم و کافی برای تشخیص مصالح خود بهره‌مند است و نیازی به رای و نظر بیگانگان ندارد. بدون تردید بی‌اعتنایی به مطالبات مشروع و قانونی مردم، به تدریج می‌تواند دستاورد‌های درخشان انقلاب و انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر را در سطوح داخلی و خارجی تحت الشعاع قرار داده و روند امور را در مسیری که خواست همه مخالفان جمهوری اسلامی از جمله آمریکاست به پیش ببرد. جوانان بایستی، امروز و همواره در کانون توجهات رهبران و مسئولان نظام قرار گیرند و رفع مشکلات معیشتی مردم و جلوگیری از بارشدن هزینه‌های نامناسب بر دوش ملت و توجه به اهداف انقلاب و نیز اصلاحات اعتدالی و پاسخگویی به مطالبات قانونی و مشروع مردم باید بجد توسط عموم صاحب منصبان مورد پیگیری و اقدام قرار داشته باشد. عدم توجه موثر به مشکلات اقتصادی و بحران بیکاری و اهداف اولیه انقلاب، گسترش شکاف و ایجاد فضای بی‌اعتمادی را باعث می‌شود‌. دلسوزان انقلاب، شهروندان فعال، مطبوعات و صاحبان سایت و قلم باید همه توان خود را صرف دفاع از اهداف اولیه انقلاب، حقوق مشروع و مسلم و اولویت‌دار ملت کنند، چرا که نمی‌توان شاهد ناامیدی و یاس مردم و عواقب بحران ساز آن بود. جامعه بیش از هر زمان دیگری به ثبات و اقتدار و امنیت و سرمایه‌گذاری نیازمند است و با ایجاد صمیمیت، همدلی و نشاط در جامعه اسلامی و بها دادن تاثیرگذار به آرمان‌های انقلاب، به خواست و مطالبات واقعی مردم پاسخ داده می‌شود. دقت و حساسیت در تصویب بودجه سال آتی، حاکی از بیم و هراس برخی از مسئولان از فضای یاس و ناامیدی در مردم است و در جوهر آن خیرخواهی برای نظام و انقلاب نهفته است. در سایه توجه دست اندرکاران نظام به آرمان‌ها و اهداف انقلاب، دل بستن به ایجاد شکاف و اختلاف در جامعه پرنشاط، پویا و متنوع ایران و سوء استفاده از آن خیال خامی بیش برای شرارت طلبان نخواهد بود. مبارزه قاطع با فساد مالی و اقتصادی موجب امید و آرامش خاطر همه مردم و اهتمام مجدانه برای افزایش ظرفیت‌های شغلی کشور و تامین رفاه آحاد ملت و به‌ویژه اعطای حقوق کامل شهروندی عموم ایرانیان در همه زمینه‌ها و انتخابات‌ها، موجبات اطمینان و اعتماد آحاد مردم شریف ایران زمین است. سربلندی و سرافرازی دین و انقلاب و ملک و ملت ایران، آرزو و آرمان همه ایرانیان است.

* عضو هیات مدیره صندوق بازنشستگی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید