با توجه به برنامه ریزی و عملکرد منسجم دشمنان، آیا اردوگاه دشمن قوی تر است یا اردوگاه اسلام؟

0


آیه مربوطه:
«فَقاتِلوا أَولِیاءَ الشَّیطانِ إِنَّ کَیدَ الشَّیطانِ کانَ ضَعیفًا»
«پس شما با یاران شیطان، پیکار کنید! (و از آنها نهراسید!) زیرا که نقشه شیطان، (همانند قدرتش) ضعیف است.»
🌼🌺🌼
پاسخ:
«خیال نکنید دشمن منصرف شده است. دشمن برای بیست سال، سی سال، چهل سال، پنجاه سالِ بعد نقشه می‌کشد؛ چون دشمن که یک شخص نیست؛ دشمن یک اردوگاه است. اردوگاه اسلام هم اردوگاه است. اردوگاه اسلام هم برای ده سال، بیست سال، پنجاه سال، صد سال، آمادگی ایجاد می‌کند. آری؛ فقط این دشمن نیست که پنجاه سال بعد را می‌بیند؛ ما صد سال بعد را می‌بینیم و به فضل پروردگار خواهید دید که «کیدهم فی تضلیل» ، «انّ کید الشّیطان کان ضعیفا». خواهید دید که آنها اشتباه می‌کنند. خواهید دید که آنها یک بار دیگر تودهنی خواهند خورد. خواهید دید که بینی استکبار بر خاک مالیده خواهد شد. ملتها این را خواهند دید و تأویل و مصداق آیه‌ی مبارکه‌ی «الم تر کیف ضرب اللَّه مثلاً کلمه طیّبه کشجرهٍ طیّبه اصلها ثابت و فرعها فی السّماء، تؤتی اکلها کل حین بأذن ربّها و یضرب اللَّه لامثال للناس»  را مشاهده خواهند کرد. این مثلها را خدا می‌زند تا ما درست بفهمیم.»
🌼🌼
منبع: بیانات رهبر معظم انقلاب‌، ۱۳۷۷/۰۷/۲۶.

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید